GlagoMatika

Glagoljska matematika

Igra je inspirirana knjigom kneza Bernardina Frankopana Modruški urbar.

CILJ IGRE je što brže točno riješiti zadatke iz prepoznavanja i zbrajanja brojeva na glagoljici.

BODOVANJE ovisi o brzini rješavanja pojedinog zadatka. Samo točni odgovori donose bodove. Traženje pomoći oduzima bodove.

RAZINE prepoznavanja brojeva sadržavaju po pet zadataka, a razine zbrajanja po tri zadatka.

Za registraciju natjecatelja kliknite na dugme Natjecanje.
Za mod Vježbanje nije potrebna registracija.© 2020 Knezovi krčki Frankopani
Autor: Tomislav Beronić